Değerli Konut Vergisi Dilekçe Örneği

Değerli Konut Vergisi, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000.- Türk lirası ve üzerinde olan değerli konut sahipleri ödeyecektir. […]