Tanıma ve tenfiz davaları, yurt dışındaki mahkemeler tarafından verilmiş olan kararların Türkiye’de de geçerli olması için açılan davaları kapsamaktadır.

Örnek vermek gerekirse; Fransa’da sonuçlanmış bir boşanma davasının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için Tanıma ve Tenfiz davası açılması gerekmektedir.

Aksi halde taraflar Türkiye’de halen evli olarak kabul edilecektir. Yurt dışındaki idari makamlar tarafından alınmış olan mahkeme hüküm niteliği taşımayan kararların, tanıma ve tenfiz davalarına konu olması söz konusu değildir. Tenfizin yapılabilmesi için yurt dışında kararların verildiği ülke ve Türkiye Cumhuriyeti arasında hukuki karşılıklılık anlaşması olması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra yurtdışında verilmiş olan kararların Türk kamu düzenine de aykırı olmaması gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları için yurt dışında yaşayan müvekkiller, avukatlarına vekalet vererek dava açabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

tanıma-tenfiz-davasi-ne-kadar-surer

Tanıma ve tenfiz davası, yurtdışında yaşayan vatandaşları ilgilendiren konuların başında gelmektedir. Yurtdışındaki mahkemelerde verilen kararların Türkiye’de tanınması için Türkiye’de tanıma ve tenfiz davalarının açılması gerekmektedir.

Yurtdışında yaşanan boşanmalar ve boşanmalarda verilen mal paylaşımı ya da velayet kararlarının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davalarının açılması gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları doğru belgelerin toplanması ve mahkemeye uygun usullerle sunulması durumlarında oldukça kısa sürede sonuçlanmaktadır.

Ancak tanıma ve tenfiz davalarında yanlış belgeler sunmak ve dilekçelerin yanlış usulde verilmesi durumlarda dava yıllarca sürebilir. Bu gibi sebeplerle de tanıma ve tenfiz davalarının açılması için gerekli belgelerin doğru bir şekilde mahkemeye sunulması gerekmektedir.

Tanıma ve tenfiz davalarının açılmadığı durumlarda ise:

  • Yurtdışında sonuçlanmış olan davalar Türkiye’de tanınmaz. Örnek olarak boşanma davaları yabancı ülkelerde sonuçlanmışsa, bu davaların Türkiye’de tanınması için dava açılması gerekmektedir.
  • Çocuğun vesayeti hakkında yabancı ülkelerde bir karar verilmiş ise bu kararın Türkiye’de tanınması için tanıma ve tenfiz davası açılmamışsa bu noktada vesayet hakları da tanınmayacaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davası için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davaları için gerekli belgeler, davanın içeriğine göre değiştiği için en sağlıklı bilgiyi avukatınızdan alabilirsiniz. Ancak Tanıma ve tenfiz davası boşanma sebebiyle açılıyorsa gerekli olan belgeler:

  • Yurtdışında boşanıldığında dair mahkeme kararı gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarında yabancı ülkelerden alınmış olan mahkeme kararlarının kesinleştiğine dair belgeler oldukça önemlidir.
  • Konsolosluktan alınacak olan apostile ise kesinleşmiş mahkeme kararlarının alınmasından sonraki onay olmaktadır. Çeşitli ülkelerde boşanma kararları mahkeme tarafından verilmez. Valilik ya da belediye başkanlığı gibi makamlarca verilmiş olan boşanma kararlarının yetkili kurumlarca verildiğine dair belgeye apostile adı verilmektedir.
  • Boşanma kararlarının tercümesi gerekmektedir. Bu kararların yeminli tercüme hizmeti veren bürolar tarafından ya da konsolosluklar tarafından Türkçe diline çevrilmesi gerekmektedir.

Bu davalarda bir avukat ile çalışmanız durumunda, bu belgeler avukat tarafından temin edilecektir.

Konu ile ilgili daha fazlası için iletişim sayfamızdan ekibimizle irtibat kurabilirsiniz.

Burgaç Hukuk Bürosu

Global Çözümler: Üstün Gizlilik Prensibi…