Koronavirüs (COVID-19) Sebebiyle İşyerinin Geçici Süreyle Kapatılması: İşçi maaşları ne olacak?

COVID-19 virüsünün (koronavirüs) yayılma tehlikesi sebebiyle Sağlık Bakanlığı önlem amaçlı birçok işyerinin çalışmasını durdururken bir kısım işverenler de önlem amaçlı çalışmayı durdurdu. Bu durumda işyerleri geçici süre ile kapatılan işçilerin olduğu kadar işverenler için de şuan en önemli soru: İşyerinin geçiçi süreyle kapatılması işçilerin maaşları ne olacak?.

 

İşyerinin geçici olarak kapatılmasını 2 farklı kapsamda incelemek istiyorum.

 

  1. İşyerinin Zorunlu İdari Karar Olmaksızın İşyerinin Geçici SüreyleKapatılması

 

İşverenlerin, idari bir karar veya yasal düzenleme olmaksızın, çalışanların ve halkın güvenliğini sağlayabilmek ve koronavirüs riskini engellemek adına, kendi kararları doğrultusunda işyerini geçici süreyle kapatılması durumunda çalışanlara maaş ve diğer yan hakları ödeme yükümlülüğü devam etmektedir.

 

İdari bir karar ya da yasal düzenleme olmaması, yalnızca yetkililerce önlem alınmasının ve gidilmemesinin ifade edilmiş olması esasen “tavsiye niteliğinde bir idari karar” dır. Dolayısıyla bu tavsiyeye uyan işverenlerin işçilere karşı sorumlulukları aynen devam etmektedir.

 

Bu durum işin niteliğin uygunsa evden çalışma seçeneği tercih edilebileceği gibi ücretli/ücretsiz izin seçeneklerini veya telafi çalışma opsiyonunu değerlendirebilir. Bu durumda işyerleri firmaları ve çalışan sayıları ile uyumlu olan yöntemi belirlemek için alanında uzman avukatlardan destek almaları daha uygun olacaktır.

 

  1. İşyerinin Zorunlu İdari Karar Nedeniyle İşyerinin Geçici Süreyle Kapatılması

 

4857 sayılı İş Kanununda zorunlu idari karar ile işyerinin geçici olarak kapatılması durumları için “yarım ücret” düzenlemesini getirilmiştir. Buna göre;

 

İş kanunun 24. Ve 25. Maddelerinde yer alan İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa ya da işçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde; çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.

 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2017/11091E. 2019/11043K. sayılı kararı ile salgın hastalık durumuna “Örneğin işyerinin kapatılması zorlayıcı sebep sayılmaz. Ancak, sel, kar, deprem gibi doğal olaylar nedeniyle ulaşımın kesilmesi, salgın hastalık sebebiyle karantina uygulaması gibi durumlar zorlayıcı nedenlerdir.” diyerek yarım ücret uygulaması içinde yer vermiştir.

 

Burgaç Hukuk Bürosu

Global Çözümler: Üstün Gizlilik Prensibi…