Karşılıksız Çekte Hapis Cezası

Çekler, ticari hayatta halen tacir ve esnaflar arasında sıkça kullanılmaktadır. Çeklerin karşılığının olmaması durumlarında, alacaklı kambiyo yoluyla icra takibi başlatabilir ya da farklı cezai yaptırımlar için talepte bulunabilir. Karşılıksız çekin suç unsuru teşkil etmesi ve Karşılıksız  çekte hapis cezası olabilmesi için ise:

  • Yazılmış olan çekin vadesinin gelmiş olması gerekmektedir.
  • Çekin süresi içerisinde ibraz edilmiş olması gerekir.
  • Çekin arkasında karşılıksız ibaresi şerhi ilgili banka tarafından işlenmiş olmalıdır.
  • Çek sahibi olan kişinin belirlenen süre içerisinde şikayet için başvuruda bulunması gerekmektedir. Çek sahibi, çekin karşılıksız olduğunu öğrenmesinden itibaren 3 ay içerisinde başvuru yapabilmektedir.

Karşılıksız Çek Nedir?

Karşılıksız çek, çekin yazılması ancak çeke yazılmış olan miktarın karşılığının bankada olmamasını ifade etmektedir. Çeki elinde bulunduran çek sahibi, bankada karşılığını bulamadığı alacağını temin edemez. Bu gibi durumlarda alacaklı olan kişi uzman bir avukatla çalışarak alacaklarının temini için yasal yollara başvurabilir.

Karşılıksız Çekte Hapis Cezası var mı?

Karşılıksız çek, yukarıda bahsedilen unsurlar dahilinde suç teşkil etmektedir. Karşılıksız çekler için alacaklı kişinin şikayet etmesi durumunda para cezası verilebilir. Para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından daha az olamamaktadır.

Bunun dışında; mahkeme çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı olması durumunda çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının da devam etmesine karar vermektedir.

Koruma tedbirleri olarak verilmiş olan çeklerin düzenlenmesi ve çek hesabı açma yasağı kararlarına yapılabilecek itirazlarda ise İflas Kanunu’nun 353. Maddesi uygulanmaktadır. Karşılıksız çek sebebiyle açılmış olan davalar, İcra Mahkemesi kapsamında görülmektedir.

Karşılıksız Çekte Hapis Cezası 2019

Karşılıksız çekte hapis cezası, Çek Kanunu kapsamında yapılan yeni düzenlemeler doğrultusunda yaygın olarak yapılmaktadır. Ticari hayatta yaygın şekilde kullanılan çek, karşılıksız olduğu durumlarda icra takibi dışında da hukuki yollara başvurulabilir. Çekin ödenmediği durumlarda alacaklı olan kişi, karşılıksız çekte hapis cezasına başvurabilir. Karşılıksız çekte hapis cezasına hükmedilmesi için bazı koşullar söz konusudur. Bunlar ise:

  • Çekin vadesinin gelmiş olması gerekmektedir. Karşılıklı çekte hapis cezası olabilmesi için çekin vadesinin gelmiş olması gerekmektedir.
  • Çek süresi bankaya ibraz edilmelidir. İbraz edilmediği durumlarda suç teşkil etmeyecektir.
  • Çekin karşılığı olmadığının ilgili banka tarafından tescil edilmesi gerekmektedir. Vadesi gelmiş olan çek süresi içerisinde bankaya gerekli ibrazların yapılması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda banka tarafından çekin arkasına karşılıksızdır ibaresinin eklenmiş olması gerekir.
  • Çek sahibinin şikayetçi olması gerekmektedir.

Karşılıksız Çek için Şikayet Nereye Edilmeli?

Karşılıksız çek için yapılan şikayetler İcra Mahkemesine yapılmalıdır. Yetkili olan icra mahkemesi ise çalıştığınız avukat tarafından size bildirilmektedir. Karşılıksız çek için adli para cezasının yanı sıra çek düzenleme ve çek açma hesabı yasağı da getirilebilir. Karşılıksız çek için davalar İcra ve İflas Kanunu kapsamında düzenlenmiş olan yargılama usullerine göre düzenlenmektedir.

Konu ile ilgili daha fazlası için iletişim sayfamızdan ekibimizle irtibat kurabilirsiniz.

Burgaç Hukuk Bürosu

Global Çözümler: Üstün Gizlilik Prensibi…