İş Hukuku

İş hukuku, en önemli hukuk birimlerinden biri olarak işçi ve işveren konularının tamamını ele alır. İşçi ve işverenin haklarını koruyan ve ödevlerini düzenleyen bu hukuk birimi; 4575 sayılı kanun ile ele alınmaktadır.

İş Mahkemeleri kapsamında görülen tüm iş davalarının süreci, işleyişi ve tarafların hakları iş hukukuna göre sınırlandırılmıştır. İş hukuku, resmi bir iş yerinde, iş sözleşmesi kapsamında ve iş görme karşılığında alınan ücretleri, işçi ve işveren arasında meydana gelebilecek uyuşmazlıkları ele almaktadır.

SGK ile İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi derneklerin de vatandaşlarla ilişkilerini düzenler.

Bu hukuk disiplini, ikiye ayrılmaktadır.

Bunlar:

  • Bireysel ve toplu iş hukuku,
  • İşveren yükümlülükleri olmaktadır.

Bireysel ve Toplu İş Hukuku

Bireysel iş hukuku alanında işçi sayısı az olan küçük işletmelerde, iş görme, işçi ve işveren arasında meydana gelebilecek olan uyuşmazlıklar, iş sözleşmesi, davranış bozuklukları ve iş görmeme gibi tüm konular düzenlenmektedir.

Toplu iş hukuku alanında ise işçi sayısının büyük olduğu işletmelerde meydana gelebilecek sorunların tamamı yasalarla belirlenmiştir. Toplu iş sözleşmelerinde hak ve menfaat uyuşmazlıklarının ele alınma yöntemleri ve çözüm yolları da iş hukukuna göre belirlenir.

İşverenin Yükümlülükleri

İş hukuku işçiyi ve işvereni eşit mesafede korumaktadır. Tarafların hak kaybına uğramaması ve iki tarafın da mağdur olmaması için gerekli tüm düzenlemeleri içeren bu uzmanlıkta; işvereninin yükümlülükleri de belirtilmiştir. İşçinin ücretini ödeme borcu; işveren ve işçi arasındaki en temel anlaşmalıdır.

Bu yükümlülüğü karşılamama, eksik karşılama ya da geç karşılama gibi durumlarda işçi haklarını yasal olarak arayabilir. Bunun yanı sıra işçinin ödemesinin işveren tarafından ödendiğini belgelemek de işverenin yükümlülüğü arasındadır.

İşçinin kullanacağı tüm araç ve gereçler işveren tarafından temin edilmelidir. Bu gibi tüm yükümlülükler, iş hukukuna göre belirlenmiştir ve işverenin aykırı davranması durumunda işçi hakkını arayabilir.

İş Hukukunun Önemi Nedir?

İş hukuku Türkiye’de en önemli yapı taşlardan biri olan işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenler. İşçi ve işverene eşit mesafede durarak, iki tarafın da tüm yükümlülük ve hakları iş hukuku kapsamında belirlenmiştir.

Bu hukuk uzmanlığının önemi ise:

  • İşveren tarafından işçinin emeğinin sömürülmesini engeller. İşçi haklarının ihlal edilmesinin yasal olarak önüne geçer. Bu hukuk dalında işçi hakları önceliklidir.
  • İşçiye asgari ücretin altında ödeme yapılmasını engeller.
  • Çalışma şekilleri ve fazla mesai ücretleri belirlenir.
  • İşveren, işçinin sosyal güvenlik haklarını yerine getirmelidir.
  • İşçi, sözleşme kapsamında belirlenmiş olan yükümlülükleri yerine getirmelidir.

Bu hukuk uzmanlığı; işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi belirleyen, anlaşmazlıklarından doğan tazminat, işe iade gibi tüm davalarda yetkili olan hukuk birimi olarak oldukça önemlidir. İş hukuku alanında incelenen davalarda mutlaka bu alanda uzman avukatlar ile beraber çalışmak gerekmektedir.

Burgaç Hukuk Bürosu

Global Çözümler: Üstün Gizlilik Prensibi…