İcra Hukuku

İcra Hukuku, borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkiyi resmi ve yasal şekilde kanunlaştıran bir hukuk alanıdır. Borçlu olan kişinin borcunu zamanında ödememesi halinde ne gibi yaptırımlara maruz kalacağı ve alacaklının hakları ifade edilmektedir.

İcra takip ve süreçlerinin işleyişi, borçlunun da haklarını kapsayarak bu hukuk uzmanlığı tarafından ele alınmaktadır. İcra takibi sırasında hangi yasaların geçerli olacağı ve hangi kanunların belirleyici olacağı da yine bu hukuk disiplini ile sağlanmaktadır.

İcra Hukuku Neden Önemlidir?

İcra Hukuku; borç – alacak kavramında merkezi konumdadır. Borçlu olan kişinin ödeme talimatlarını yerine getirmemesi durumunda alacaklının hak kaybına uğramaması için yasal olarak hak talep edebileceği bir yüzey oluşturmaktadır.

Hukukun her dalında olduğu gibi bu hukuk dalı da uyuşmazlıklar sebebiyle yaşanan anlaşmazlıkları ve kaosu engeller ve alacaklının borcunu tahsil etmesini sağlar. Taşınır ya da taşınmaz varlıklar hakkında da yaptırımlar sağlar.

Bu hukuğun gereklilikleri yerine getirilmezse, alacaklı ya da borçlu arasında güçlü-güçsüz ilişkisi hasıl olur. Bu durumda da her zaman güçlü, güçsüzü ezerek hak kayıplarına ve kaosa yol açar. Bu hukuk disiplini, söz konusu bu durumu engeller ve iki tarafın da hak kaybı yaşamasının önünü keser.

İcra Hukuku Süreci Nasıl İşler?

Bu hukuk disiplini, alanında uzmanlaşmış ve deneyim kazanmış avukatlar eşliğinde işlemektedir. Bu hukuk alanında öncelik; hızlıca en adil sonuca ulaşmaktır. Alacaklı ve borçlu ilişkilerinde kişiler hukuk bürolarına danışarak en hızlı çözümü elde edebilir.

İcra takibinde en önemli nokta; sürecin hızlı ve pürüzsüz şekilde tamamlanması ve sonuca en başarılı şekilde ulaşmaktır. Alacaklı tarafın, alamadığı ödemeleri sebebiyle mağdur duruma düşmesini engellemek ve en hızlı şekilde borcu tahsil etmesini sağlamak öncelikli hedeftir.

Bu hedefe ulaşmak için borçlu hakkında bilgi sahibi olmak ve borçlu olan kişinin malvarlığı hakkında bilgilere hızlı şekilde ulaşmak için avukat ile çalışmak oldukça önem teşkil eder.

Bunun yanı sıra bu disiplin; borçlu olan tarafın da haklarını korur. Borçlunun borçtan kurtulma, iptal davası açma ya da iflasın ertelenmesini sağlama hakları da İcra Hukuku kapsamında ele alınmaktadır. Bu hukuk uzmanlığı, iki tarafın da haklarını koruyacak şekilde düzenlenmiştir.

İcra Hukuku Kapsamında Alınması Gereken Çözüm Önlemleri

Bu hukuk uzmanlığı; alacaklının borcu nasıl tahsil edeceği, alacaklı olan kişinin hangi haklara sahip olduğu, borçlu olan kişinin hakları, borç iptali davaları, borcun ödenmemesi durumlarında mal varlıklarına el konulması gibi tüm süreçleri kapsamaktadır.

Alacak ve verecek ilişkisi sınırlarına giren her konuyu çalışan İcra Hukuku alanında icra takibi ya da borç iptali davaları için alanında uzman bir avukat ile çalışmak, gerekli hukuki destek ve yardımı almak hak kaybı yaşamamak için önemlidir.

Burgaç Hukuk Bürosu

Global Çözümler: Üstün Gizlilik Prensibi…