Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, taşınmazlar alanında meydana gelebilecek uyuşmazlıkları engelleyen ve taşınmaz üzerindeki hakları belirleyen bir hukuk birimidir.

Gayrimenkul hukuku, istisnaların en fazla olduğu hukuk alanlarından biri olduğu için mutlaka bu alan için özel eğitimler almış ve deneyim kazanmış avukatlar tarafından kontrol edilmelidir.

Taşınmazların işlemlerinde hak sahiplerinin yasalar çerçevesinde sahip olduğu hak ve ödevler, bu hukuk disiplini tarafından belirlenmektedir. Kira sözleşmelerinde meydana gelen problemler, tapu işlemleri gibi tüm konular bu hukuk biriminin alanıdır.

4721 sayılı olan Türk Medeni Kanunu’nun 4. kitabında düzenlenmiş olan eşya hukuku alanının oldukça kapsamlı bir dalını oluşturan bu hukuk türünde, taşınmazların tüm süreçleri ve hakları belirlenmiştir.

En zorlayıcı ve geniş kapsamlı hukuk birimlerinden biri olan bu disiplin, gayrimenkul davaları ile ilgili olan tüm konularda uzmanlık gerektirir. Bundan dolayı da bu davalarının avukatsız çözülmesi mümkün değildir.

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

gayrimenkul hukukuGayrimenkul hukuku, eşya hukukunun bir alt dalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nde eşya hukukuna ilişkin olan uyuşmazlıkların çözümlenmesini sağlar. Gayrimenkul arsaları, apartmanları, binaları, konutları ya da diğer tüm taşınmazları içine alan bir konudur.

Bu hukuk disiplini kapsamında tüm taşınmaz konuları da ele alınmaktadır. Gayrimenkul alanında meydana gelen hukuksal anlaşmazlıkların çözülmesi ve açıklığa kavuşturulması için gayrimenkul alanında uzmanlaşmış bir avukat ile hareket etmek gerekmektedir.

Hukuk alanının hiçbir dalında avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ancak bazı davaların avukat olmadan çözülmesi neredeyse mümkün değildir. Gayrimenkul de, bu alanlardan biridir.

Bu hukuk disiplininde bir avukat ile çalışmak, süreç öncesinde tüm işleyiş hakkında bilgi sahibi olmayı ve atılacak adımları, b planlarını oluşturmayı sağlar.

Oldukça detay ve komplike bir alan olduğu için avukat ile detaylı bir çalışma yapmak oldukça önemlidir. Gayrimenkul avukatları:

 • İhtilaftan doğan davalar,
 • İstihkak davaları,
 • Kamulaştırma davaları,
 • Ortaklığın iptali davaları,
 • Tapu ve tescil davaları,
 • Kira bedeli tespit davaları,
 • Kira sözleşmeleri,
 • İpotek sözleşmeleri,
 • Kat irtifakı sözleşmeleri,
 • İnşaat sözleşmeleri,
 • Bina yönetim sözleşmeleri,
 • Proje yönetimi sözleşmeleri,
 • Alışveriş merkezlerinin yönetim sözleşmeleri,
 • Genel emlak hukuku,
 • Tahliye davaları ve gayrimenkulü ilgilendiren tüm alanlara hakimdir.

Gayrimenkul Hukuku Hangi Alanları Kapsar?

Gayrimenkul hukuku birçok hukuk alt dalını da kapsamaktadır. İrtifak hakkı kurulmasının yanı sıra ön alım davaları ve istihkak ve kamulaştırma davaları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Bunun yanı sıra gayrimenkul hukuku, ipotek uyuşmazlıkları, el atmanın engellenmesi, izale-i şuyu davaları da bu davalar arasında bulunmaktadır. Keza bu hukuk disiplini; kira bedellerinin tespit edilmesi için açılan davalarda ve tahliye davalarında da yetkili alandır.

Tapu davaları; kayıt düzeltme, iptal veya tescil şeklinde olabilir, bunun yanı sıra kişiler ile idare arasındaki ihtilaflardan da meydana gelebilmektedir.

Burgaç Hukuk Bürosu

Global Çözümler: Üstün Gizlilik Prensibi…