İşçi Alacaklarında Zamanaşımı 2020

Fazla mesai ve işçi alacaklarında zamanaşımı 2020 senesinde de 5 yıl olarak belirlenmiştir. Peki fazla mesai alacağı ne demek? Fazla mesai ücreti, yasal olarak işveren tarafından işçiye verilmesi gereken ve yasal çalışma süresini aşan çalışmalara yönelik düzenlenmiş ücretlerdir. Fazla mesai ücretleri işçiye fazladan izin verilerek ya da işte erken çıkma gibi uygulamalar ile ödenemez.

İş sözleşmesinde belirtilen çalışma saatlerinin aşması durumunda, işçiye fazla ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir. Haftalık çalışma süresi yasal olarak 45 saat şeklinde belirlenmiştir.

Ancak bazı işlerde, iş sözleşmesinde haftalık çalışma süresi daha az ya da daha çok olabilir. İşçi altına imzasını attığı haftalık çalışma süresini aştığında fazla alacakları için dava açabilir.

Fazla Mesai Alacaklarında Zamanaşımı 2020

İşçi alacaklarında zamanaşımı 2020 yılı için değiştirilmemiş ve süresi İş Kanunu’nun 32. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre zamanaşımı 5 senedir. İşçinin talep edebileceği ücretler:

  • Yolluk ücreti,
  • İkramiyeler,
  • İzin ücretleri,
  • Fazla çalışma ve mesai ücretleri olup, 5 sene içinde talep edilmelidir.

Zamanaşımı; belirli bir alacağın talep edilmesi durumunda, sürenin dolmuş olması sebebiyle alacaklının hakkını kaybetmesini ifade etmektedir. Karşı taraf bu aşamada borç ödemekten kurtulur.

Bunun için fazla mesai ücretlerinde ve işçi alacaklarında zamanaşımı 5 sene olarak belirtilmiştir. Fazla çalışma ve fazla mesai ücreti; haftalık 45 saati aşan çalışmalarda, çalışılan her fazladan saat için ücret %50 zamlı ödenmelidir.

İşçinin saatlik ücreti eğer normalde 20 TL ise, fazla mesai yaptığı her saat için 30 TL olarak belirlenmiştir.

İşçi Alacaklarında Zamanaşımı 2020

Senelik izin ücreti ya da haftalık fazla mesai alacakları ve işçi alacaklarında zamanaşımı 2020 senesinde de 5 sene olarak belirtilmiştir. Senelik izin ücretleri, iş sözleşmesi feshedildiğinde talep edilebilir.

Bu talepten itibaren zamanaşımı süresi başlar. Kişi fazla mesai ücretlerinin yanı sıra genel tatillerde çalışma ücretlerini ve farklı haklarını da beş sene içerisinde yasal olarak talep etmelidir. Beş senelik zamanaşımı gerçekleşmeden talep edebileceği hakları ise:

  • Yıllık izin ücreti,
  • İhbar tazminatı,
  • Kıdem tazminatı,
  • Kötü niyet tazminatı,
  • Eşit davranma ilkesinin ihlal edilmesi nedenleri ile iş akdi sonlandırılması sebebi ile meydana gelen alacaklarında zaman aşımı süresi 5 sene olarak kabul edilmektedir.

İşçi Alacaklarında Zamanaşımı Hesabı

İş davalarında zamanaşımı 5 senedir. Beş seneyi geçtikten sonra haklarınız için herhangi bir talepte bulunamaz ya da beş sene içinde sonuçlanmayan davalarınızdan hak elde edemezseniz.

Alacaklarınız mevcut ise bu aşamada bir avukat aracılığı ile en kısa zamanda haklarınız için mahkemeye başvuru yapmanız, davada hak kazancı için oldukça önemlidir.

İş davaları uzun sürebilen, komplike davalar klasmanındadır. Beş sene içinde davanın sonuçlanması ve hak kaybı yaşamamak için iş hukuku kapsamında uzman bir avukat ile çalışmak önemlidir.

Avukat ile çalışmayı tercih etmiyorsanız bile dava dilekçesini hazırlarken mutlaka bir avukattan destek almanız önerilir. Mahkemeye sunacağınız dilekçe, belge niteliği görmektedir. Bu sebeple usulüne uygun olarak hazırlanması ve tüm kanıtlarınızı da sunmanız oldukça önem teşkil eder.

Burgaç Hukuk Bürosu

Global Çözümler: Üstün Gizlilik Prensibi…