İki tür boşanma davası vardır. Bunlar; çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma davalarıdır. Anlaşmalı boşanma davalarının açılması için çiftin en az bir sene boyunca evli olması ve boşanırken tüm kararlarda bir anlaşmaya varması gerekmektedir.

Bir tarafın, herhangi bir boşanma maddesinde anlaşmazlığa düşmesi, davanın çekişmeli olarak devam etmesine yol açar.

Boşanma davaları; Aile Mahkemesi’nde açılmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında yetkili mahkeme ise:

  • Davalı tarafın yerleşim yerindeki Aile Mahkemesi’nde dava açılabilir,
  • Davacının ikamet ettiği yerleşim yerindeki Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açılabilir.
  • Boşanma isteyen çiftin son 6 aydır ikamet ettikleri yerdeki Aile Mahkemesi’nde dava açılabilir.

Boşanma davasında hakim taraflardan birinin istemi üzerine duruşmayı gizli olarak yapabilir. Hakim, boşanma davalarında kanıtları serbest şekilde takdir etmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davaları herhangi br adliyede görülebilmektedir. Yetkili mahkeme için, ikamet edilen bölgenin bir önemi bulunmamaktadır. Bunun sebebi tarafların boşanma hususunda anlaşmaları nedeniyle yetki konusunda da her hangi bir itirazda bulunmayacak olmalarıdır.

Tarafların uygun gördükleri adliyelerden bu davayı açması mümkündür. Aile Mahkemesi, taraflarca hazırlanmış olan anlaşmalı boşanma protokollerini dikkate alarak boşanmaya karar verebilir.

Taraflar boşanma iradelerine yönelik tüm hususları açıkça belirledikleri anlaşmalı boşanma protokolünü imzalar ve aile mahkemesi hakimi tarafından uygun koşulları sağlandığına karar verilirse, boşanma kısa sürede gerçekleşir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

bosanma-davasi-acma-2019

Anlaşmalı boşanma davaları genellikle tek celsede sonuçlanmaktadır. Davanın karara bağlanması için gerekli olan süre mahkeme yoğunluğuna göre 1 ya da 4 ay arası olabilir.

Ancak çekişmeli boşanma davaları, davanın içeriğine göre sonuçlanmaktadır. İnceleme duruşmaları ve karar duruşmaları gibi birçok adım söz konusudur. Bu sebeple çekişmeli boşanma davaları 1.5 yıl ve 3 sene arasında değişmektedir.

Boşanma Davası Gerekçeleri Nelerdir?

Boşanma davası açmak için geçerli sebeplerin olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında gerekçeler, tarafların anlaşması durumunda önemli olmamakla beraber çekişmeli boşanma davalarında Medeni Kanun’a göre geçerli sebepler:

  • Zina,
  • Hayata Kast etmek,
  • Onur kırıcı davranışlar,
  • Suç işleme,
  • Evi terk etme,
  • Evlilik birliğinin temelden sarsılması olarak özetlenebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davasında eşlerden biri boşanmak istemiyor ya da boşanma taleplerinde anlaşmazlık söz konusu ise bu durumların çözülmesi için daha detaylı bir dava açılmaktadır.

Çocukların velayeti ya da nafaka gibi taleplerde iki tarafın çekişmeli bir sürece girmesi, yalnızca alanında uzman avukatlar tarafından kontrol edilmelidir. Çekişmeli boşanma davası açarken eğer karşı tarafın zina ya da onur kırıcı davranışları gerekçe olarak gösterilmişse, bu noktada davayı açan tarafın bu gerekçeleri kanıtlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Boşanma davalarında özellikle hak kayıpları yaşamamak için; mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat, nafaka ve velayet gibi konularda uzman boşanma avukatları ile beraber çalışmak gerekmektedir.

Burgaç Hukuk Bürosu

Global Çözümler: Üstün Gizlilik Prensibi…